Forskning

Här presenterar vi, sammanfattningar, av ett antal forskningsrapporter som vi tycker visar på intressanta resultat. Sidan uppdateras löpande vartefter ny forskning publiceras.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34255085/

MCT-oljor och blodfetter: En systematisk genomgång och metaanalys av randomiserade försök av Kirsty M McKenzie et al. PMID: 34255085 DOI: 10.1093/jn/nxab220

Bakgrund: Mättat fett i kosten höjer totalkolesterol- och LDL-kolesterolnivåerna. Det är oklart om dessa effekter skiljer sig åt beroende på de mättade fetternas fettsyrekedjelängder; särskilt är det oklart om medelkedjiga fettsyror (så kallade MCT-oljor) ökar lipidnivåerna.

Forskarna genomförde en systematisk genomgång för att fastställa effekterna av tillskott av medelkedjig triglyceridolja (MCT-olja), som nästan uteslutande består av medelkedjiga fettsyror (6:0-10:0), på blodfetter.

Forskarna sökte i Medline och Embase fram till mars 2020 efter randomiserade studier med en interventionsperiod på minst två veckor som jämförde MCT-olja med ett annat fett eller en annan olja. Utfall var totalkolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglyceridnivåer. Inkluderade studier begränsades till vuxna över 18 år. Studier som utfördes på populationer som fick enteral eller parenteral näring uteslöts. Uppgifterna sammanfördes med hjälp av en metaanalys med slumpmässiga effekter.

Resultat: Sju artiklar ingick i metaanalysen; LDL-kolesterol och HDL-kolesterol rapporterades i 6 studier. Intag av MCT-olja påverkade inte totalkolesterol, LDL-kolesterol eller HDL-kolesterol, men ökade triglyceriderna. Subgruppsanalyser visade att effekterna av MCT-olja på totalkolesterol och LDL-kolesterol skiljde sig åt baserat på kontrolloljans fettsyraprofil, med MCT-olja som ökade totalkolesterolet och LDL-kolesterolet jämfört med en jämförelsegrupp som huvudsakligen bestod av omättade fettsyror. Forskarnas slutsatser blev att MCT-olja inte påverkar totalkolesterol-, LDL-kolesterol- eller HDL-kolesterolnivåerna, men orsakar en liten ökning av triglycerider.